Soldier Vinyl Sofubi Action Figure

Alex pereira wip 8
Spec toys wip 04
Alex pereira separados
Alex pereira 006

Action figure for Soft Vinyl Process